famBak

 

Liturgie zondag 26 april 2020

de 3e van Pasen, zondag ‘Misericordia Domini’ (de zondag van de ‘goedertierenheid van de Heer’ n.a.v. Ps. 33 vers 5b) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 33.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ (couplet 1, 3, 5 en 10)

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Lied 222 ‘Jezus is ons licht en leven’ (LvdK).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 43,1; 9-12 (lector).

Muziek: Psalm 36 (vers 2 en 3).

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 1,13-23 (lector).

Muziek: Lied 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’.

Evangelielezing: Johannes 21,1-14 (voorganger).

Muziek: Lied 295 ‘Aan de deur van ’s harten woning’ (LvdK).

Verkondiging: ‘Weer aan het werk?’.

Muziek: Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven (voor QR-code zie www.protestantsmarken.nl).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.