famBak

 

Maandag 6 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannie Visser-de Groot.

Organist: Sebastian van der Pluijm.
Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers:             Heer, open mijn lippen

                                    Mijn mond zal zingen van Uw eer

                                   God, kom mij te hulp

                                   Heer, haast U mij te helpen.

                                   Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 84.

O. T. lezing: Psalm 84.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195):            Ere zij de Vader en de Zoon

                                                           en de heilige Geest,

                                                           als in den beginne, nu en immer

                                                            en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 14: 1-14.

Liturg draagt voor en bidt:                 O onze Vader, trouwe Heer,

(Tekst Lied 48 couplet 1 en 7)           zie uit Uw hemel op ons neer

                                                          Breng ons als broeders en zusters bij elkaar,

maak onze arme woorden waar

Laat wat wij spreken met de mond,

opwellen uit des harten grond

Leid ons niet in verzoeking Heer,

wees ons een sterke tegenweer

ter linker en ter rechterhand,

wij houden in Uw hoede stand

Al woedt de boze onverpoosd,

omdat uw Geest ons hart vertroost.

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Vater unser in Himmelreich’ (Lied 48 uit LvdK).

Moment van verstilling.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede:                                      Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

Amen.

Orgelspel.