Grote Kerk

 

Orgel Grote Kerk

In het jaar 1926 kocht de toenmalige Kerkvoogdij een tweedehands orgel van de Gereformeerde Kerk uit Barendrecht. Het orgel had één klavier en vrij pedaal.

Het orgel werd geplaatst boven de preekstoel. Er werd een balk geplaatst van de pilaar aan de zuidkant naar de noordkant. Ook werd er een plateau gebouwd.

De pijpen kwamen per schip naar Marken.
Toen men ging bouwn, kon de middelste prestant-pijp (hoofdregister van het orgel) niet worden geplaatst. Men heeft toen een gat in het gewelf gemaakt. Het orgel heeft het echter zwaar te voorduren gehad, omdat al het vocht uit de gewelven in de pijpen kwam.

 Interieur vroeger

In het jaar 1972 werd er een nieuw 2-klaviers orgel gebouwd door "Van Vulpen" uit Utrecht. Het werd geplaatst op de "Kraak", aan de andere kant van de Kerk. Zo staat het nu nog. Omdat het vrij staat, heeft het een langere levensduur.

Interieur Grote Kerk Marken

Tekst: de heer Piet Boneveld

 

Kluis uit Grote Kerk

Er heeft jarenlang een grote kluis gestaan onder de trap naar de "Kraak".De Kerkenraad had er echter geen bestemming meer voor en eigenlijk stond hij bij het schoonmaken alleen maar in de weg. Daarop is het college van Kerkrentmeesters op zoek gegaan naar iemand die deze kluis wel zou willen overnemen. Deze persoon werd uiteindelijk gevonden in Den Haag / Scheveningen: de heer Groen.
Toen de kluis werd opgehaald, werd meneer Groen nog enthousiaster en hij zag de opgeknapte kluis al helemaal voor zich.
Na de herstel-actie heeft hij enkele foto's met ons gedeeld (zie hieronder de kluis VOOR en NA).

Hartelijk dank meneer Groen voor het delen van deze mooie foto's

 Kluis voor                 Kluis na

 

Predikantsborden

In de Grote Kerk hangen drie borden, waarop alle predikanten staan die ooit verbonden zijn geweest aan de Hervormde gemeente Marken en vanaf 2011 aan de Protestantse gemeente Marken.

Predikanten namen 1579 1847  Predikanten namen 1847 2011  Foto van predikanten Protestantse gemeente volgt