famBak

 

Intochtslied: Psalm 45: 1,4

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Lied: Psalm 45: 5

Gebod en belofte van God

Verootmoedigingsgebed

Lied: Alle eer en alle glorie, NLB 305

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Lezing O.T: Jesaja 62: 1-5 (lector)

Zingen: NLB 525: 1,2,3  Wij willen de bruiloftsgasten zijn

Lezing N.T: Johannes 2: 1-11 (lector)

Zingen: NLB 525: 4,5

Verkondiging

Luisterlied Johnny Cash ‘ He turned the water into wine’

 

Kinderen komen terug

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

 

Dankgebed en voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Lied: NLB 791: 1,2,5,6  Liefde, eenmaal uitgesproken 

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)