famBak

 

13e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 67 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, couplet 4.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Lied 280 couplet 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 14,1-16 (lector).

Psalm 119a vers 1 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Thessalonicenzen 5,1-11 (voorganger).

Lied 746 ‘Sion mijn vaderland’ couplet 1 en 7.

Verkondiging: ‘Het proces van de gekookte kikker’.

Psalm 84 vers 3.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 886 ‘Abba, Vader, U alleen’.

Zegen.

 

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:
NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:
NL69 INGB 0000 1609 62               Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer voor uw bijdrage voor de zendingskisten is:
NL76 INGB 0002 5388 88              Ten name van Zending- en evangelisatiecommissie Marken

QR-code voor de Kerkgeld-app                                                 QR-code voor APPOSTEL 
 QR code Kerkgeld app    QR code APPOSTEL