adventkalenders

famBak

 

 

Liturgie zondag 27 september 2020 te Marken

Intochtslied: Lied 632: 1 en 3

Welkom

Stil gebed

Bemoediging

Bij de dienst

Kyriëgebed

Responsiën: lied 833 gelezen

Leefregel

Glorialied: Lied 864: 1 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: ELB 262

Kinderen naar KND

1e lezing: Ezechiël 18: 25-32

2e lezing: Matteüs 21: 28-32

Zingen: Lied 317: 1

Preek

Zingen: Lied 834: 1 en 2

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Gebeden

Slotlied: Lied 425

Zegenbede