famBak

 

Liturgie zondag 25 oktober20 20

6e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk .

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 96 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’, couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 207 couplet 3 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 16,1-16 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 78 vers 1 en 2.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 1,30-37 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’ couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Geduld is een Schone zaak’.

Psalm 145 vers 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 799 ‘Kom, kinderen niet dralen’, couplet 1 en 6.

Zegen.