adventkalenders

famBak

 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de 10e van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk .

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 40 vers 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’, couplet 1 en 3.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’, couplet 1 en 2.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ couplet 1 en 3.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,1-15 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 89 vers 7.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Hebreeën 4,9-16 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’, couplet 5 en 8.

Verkondiging: ‘De Here God voor je deur’.

Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’, couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 415 ‘Zegen ons, Algoede’, couplet 1 en 2.

Zegen.