famBak

 

de 4e van de Advent, ‘Rorate Coeli’ (‘Dauwt, hemelen’, Jesaja 45,8)

om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 145 vers 5.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Aansteken van de 4e Adventskaars.

Lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 433 couplet 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 2 Samuel 7,4-16 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 132 vers 3 en 4.

Lezing uit de brieven: Romeinen 16,25-27 (lector).

Halleluja-lied: Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’, couplet 1 en 2.

Evangelielezing: Lukas 1,26-38 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 464 ‘Een engel spreek een meisje aan’, couplet 3, 4 en 6.

Verkondiging: ‘Ben je er klaar voor?’ (n.a.v. Jesaja 40).

Lied 438 ‘God lof! Nu is gekomen’, couplet 1.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen’, couplet 1 vers 6.

Zegen.