adventkalenders

famBak

 

in de Patmoskerk te Marken

Intochtslied Psalm 62: 4.5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 858: 1.2

Verootmoedigingsgebed

Wetslezing uit Deuteronomium 5

Lied 858: 3.4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Lukas 3: 1-9

Lied 433: 1.2

Schriftlezing Lukas 3: 10-20

Lied 451: 1.2

Verkondiging

Lied 513

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

  

Dankgebed en voorbeden

Lied 103C: 1.2.3

Wegzending en Zegen met gezongen Amen