adventkalenders

famBak

 

Orde van dienst Patmoskerk, Marken, 31 januari 2021, 4e na Epifanie

Intochtslied: Psalm 111: 1,5,6

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Kyriëgebed,

Leefregel

 

Glorialied NLB 305 Alle eer en alle glorie

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-20

Lied: NLB 422: 1 Laat de woorden die wij hoorden

Schriftlezing : Marcus 1: 21-28

Lied: NLB 422: 2,3

Verkondiging

Luisterlied: Psalm 133 Daar is het leven goed https://www.youtube.com/watch?v=XvK45qKjUJs

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

 

Dankgebed en voorbeden

Lied: NLB 939: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Toelichting op het thema

Hoe reageer jij als je iets heel nieuws krijgt te horen, iets wat je nog niet kent, of nog nooit gehoord hebt? Dat is wat er in het verhaal van vandaag gebeurt, Jezus spreekt in de synagoge, hij legt de Schrift uit op een manier die nog nooit iemand heeft gehoord. Dat roept veel enthousiasme op. Als er dan ook nog een verstoring van de dienst in de synagoge plaatsvindt: een verwarde man gaat hard roepen, en Jezus daar op een kalme manier tegen optreedt, neemt de bewondering voor Hem nog meer toe. Hoe luisteren wij naar wat Jezus ons te zeggen heeft en is er misschien iets dat ons hindert in het luisteren naar Hem. Dat zijn de vragen die vanuit Marcus naar ons toekomen op deze zondag.