adventkalenders

famBak

 

Orde van dienst Patmoskerk, Marken, 14 februari 2021, 6e na Epifanie

Intochtslied: Psalm 108: 1,2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Kyriëgebed

Opdracht

 

Loflied 305: 1,2

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17

Lied: 1016: 1,2

Schriftlezing : Marcus 7: 24-30

Lied: 1016: 3,4

Verkondiging

Orgelspel (rustige muziek, overgaand in voorspel naar het lied)

Lied 447: 1,3

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden (Worden afgesloten met het bidden van het “Onze Vader” en

                   er is een moment van stilte voor eigen gebeden.)

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

 

Lied 601: 1,2

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)