adventkalenders

Zondag Reminiscere (n.a.v. Ps. 25 vers 6 ‘Denk aan uw barmhartigheid...’).

De 2e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Votum en groet.

Wetslezing.

Lied 919: 1, 2 en 4.

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing: Daniel 6: 2-10 (ouderling van dienst).

Lied 578: 1

Lezing: Daniel 6: 11-18 (ouderling van dienst).

Lied 578: 5

Lezing: Daniel 6: 19-29 (ouderling van dienst).

Lied 578: 6

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

orgelspel Sarabande uit Hoboconcert, G.Fr. Handel 

Lied 654: 1, 3 en 4

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Mededeling van overlijden en lied 416

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 705: 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).