Liturgie zondag 22 augustus 2021

De 10e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 1 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 1 vers 2 en 3.

Klein Gloria (Lied 195).

Verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 214 ‘Het licht dat weer opnieuw begon’, couplet 1, 2 en 4.

Leefregels.

Lied 214 couplet 7 en 8.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 24,1-28; 49-51; 58-61 (lector).

Antwoordpsalm: 36 vers 2 en 3.

Verkondiging: ‘Bij de bron van het leven’ n.a.v. Genesis 24 vers 15-16.

Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’, couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’, couplet 1, 6 en 7.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).