famBak

 

De 4e zondag van de Advent, ‘Dauwt, hemelen’ (Rorate coeli) om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 19 vers 1 en 2.

Bemoediging en groet.

Aansteken adventskaars.

Lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, couplet 1 en 2.

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging.

Lied 433 couplet 4.

Leefregels.

Lied 433 couplet 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. Adventsproject ‘Tel je mee?’

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Micha 5,1-6 (lector).

Antwoordpsalm: 80 vers 1, 6 en 7.

Lezing uit de Brieven: Hebreeën 10,5-10 (lector).

Hallelujalied: 437 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’, couplet 1 en 2.

Lezing uit het Evangelie: Lukas 1,39-45 (voorganger).

Hallelujalied: 437 couplet 4 en 5.

Verkondiging: ‘Verkiezingstijd’ n.a.v. Lukas 1 vers 43.

Lied 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ couplet 1, 5, 7 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen

Slotlied: 445 ‘De nacht is haast ten einde’, couplet 1, 3 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).