famBak

 

Kerst Puer natus est’ (‘Het Kind is geboren’) 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang: ‘Hoe helder staat de morgenster’ en het ‘Gloria’ uit het Weihnachts oratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm 98 vers 1 en 3.

Mededelingen voor de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Een van de kinderen hangt een ster in de kerstboom.

Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ couplet 1 en 2.

Geloofsbelijdenis.

Lied 506 ‘Wij trekken in een lange stoet’ couplet 1 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52,7-10 (lector).

Halleluja-lied: 749 ‘Op, waak op!’ couplet 1 en 2.

Lezing uit de Brieven: Hebreeën 1,1-4 (lector).

Halleluja-lied: Psalm 147 vers 1 en 5.

Evangelielezing: Johannes 1,1-14 (voorganger).

Halleluja-lied: 494 ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’

Verkondiging: ‘Tijd voor reflectie’ n.a.v. Johannes 1 vers 4-5.

Lied 517 ‘Christus uit God geboren’ couplet 1, 2 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Lied 483 ‘Stille nacht, heilige nacht.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen

Slotlied: 474 ‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot’ couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen amen (Lied 431b).

Koper & orgel: ‘Sonata vespertina’ van Pavel Josef Vejvanovsky (1640-1693).