Intochtslied: Psalm 68:7

Welkom en Mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Bijbelse leefregel

Zingen: Lied 868: 1, 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-18 (NBV21)

Zingen: Psalm 68: 6

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-9 (NBV21)

Zingen: Lied 687: 1 en 3

Verkondiging

Zingen: Lied 912: 1, 3, 4, 5 en 6

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Toelichting op de collecten (door diaken)

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Lied 675: 1

Wegzending en zegen

De gemeente antwoordt met een gezongen ‘Amen’ (lied 431b)