Let op: uitzending via kerkdienstgemist: klik hier om te bekijken

De 2e zondag van de zomer om 10.15 uur in de tent op de haven van Marken.

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Gebed om een gezegende kerkdienst.

Binnenkomst

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Psalm 72 vers 1 en 4.

Bemoediging en groet.

Muziek: ‘Bird on the Wire’ van Leonard Cohen.

Woorden als gids voor het leven (1 Petrus 3,10-12).

Muziek: ‘Why Me Lord’ van Kris Kristofferson.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

De bijbel

Muziek: ‘Last Night I Had the Strangest Dream’ van Edward McCurdy.

Lezen uit Micha 4,1-7 en 5,1-4a.

Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ couplet 1, 4, 5 en 6.

Preek: ‘Jezus’ vreemde vredesmissie’ n.a.v. Micha 5 vers 3.

Lied 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ couplet 1 t/m 4.

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar ‘For the Good Times’ van Johnny Cash.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Muziek: ‘Tears in Heaven’ van Eric Clapton, ingeleid en gezongen door Marieke Zeeman.

Opdracht en zegen

Slotlied: 747 ‘Eens komt de grote zomer’ couplet 1, 3, 4 en 8.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).