Liturgie voor de kerkdienst op zondag 3 juli 2022 - Prop. drs. J. Mulder

Intochtslied: Lied 675 : 1 en 2 (Geest van hierboven)

Welkom en Mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum

Lied 677 : 1, 2 en 3 (Geest uit de hemel neergedaald)

Wetslezing en samenvatting: Markus 12 : 29-31

Lied/psalm: 43 : 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Joh. 3 : 1-13

Lied/psalm: 116 : 1 en 2

Schriftlezing: Handelingen 2 : 37-47

Lied/psalm: 116 : 3 en 4

Verkondiging

Lied: 688 : 1, 2, 3 en 4 (Heilige Geest, gij zijt als de wind)

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Toelichting collecte door de diaken van dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied: 674 : 1, 2, 3 en 4 (O God die op het pinksterfeest)

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)