Liturgie zondag 17 juli 2022 Grote kerk

Thema: Genodigde in de tent van God!

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm 19 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 869 vers 1

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied 869 vers 4

Leefregels: Hebreeën 10 vers 19-25 en 12 vers 2a

Lied 869 vers 6 en 7

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Lied 348 vers 1


De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing:  1 Samuël 1 vers 1-20 en Psalm 15

Psalm 15 vers 1, 2 en 4

Evangelielezing: Lukas 10 vers 38-42

Verkondiging: Genodigde in de tent van God!

Lied 84a vers 1, 3 en 5

Gebeden en  gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied: psalm 89 vers 1, 6 en 7

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)