famBak

 

Orgel

Hans Jütte

Muziek

Rowland Napjus

Tess Zondervan

Jacob Zwiers

 
aantafel kleur

De 13e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland:‘Aan tafel!’.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Voor de kerkdienst: ‘Landslide’ van Fleetwood Mac

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

  • Muziek:
    ‘Heart of Gold’ van ‘Neil Young’ 
    ‘The Times They are A-Changin’ van ‘Bob Dylan’
    ‘Er komen andere tijden’ van Boudewijn de Groot.

 

Gezongen leefregels: Lied 422 ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ couplet 1 t/m 4 (ELB).

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

De bijbel

Lezen uit Lucas 19,1-10 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

Lied 186 ‘Er is geen plaats’ couplet 1 t/m 5.

Preek: ‘Heb je even voor Mij’ n.a.v. Lucas 19 vers 5.

Lied 343 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam’ couplet 2, 3 en 4 (ELB).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar

  • ‘Have You Ever Seen The Rain’ van ‘Creedence Clearwater Revival’
    ‘Geef mij je angst’ van ‘André Hazes’.

Dankzegging, voorbede en het Onze Vader.

Opdracht en zegen

Slotlied: 382 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ couplet 1 en 3 (ELB).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Na de kerkdienst luisteren we naar ‘Big Yellow Taxi’ van ‘Joni Mitchell’.