famBak

 

De 4e zondag van de herfstom 10.00 uur in de Grote Kerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 92 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ couplet 1.

Verootmoedigingsgebed.

Genadeverkondiging.

Lied 221 couplet 2 en 3.

Leefregels.

Lied 314 ‘Here Jezus om uw woord’ couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament:Rechters 16,4-22 (lector).

Antwoordpsalm62 vers 1 en 5.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3,1-8 (voorganger).

Halleluja-lied: 487 ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ couplet 1 en 3 (LvdK).

VerkondigingSimson’s geboorte’n.a.v. Rechters 16 vers 19.

Lied 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’ couplet 1, 5 en 8.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

  Zending en zegen

Slotlied: Psalm 146a vers 1, 2 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).