famBak

 

De 7e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 46 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’ couplet 1 en 2.

Verootmoedig en genadeverkondiging.

Lied 213 couplet 3.

Woorden ten leven.

Lied 722 ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ couplet 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 46 (lector).

Antwoordpsalm: 117a vers 1 en 2.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 5,1-11 (voorganger).

Halleluja-lied: 966 ‘Het heil des hemels werd ons deel’ couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Een vreemde transactie – over het geheim van de Reformatie’ n.a.v. Romeinen 5 vers 1.

Lied 898 ‘Een vaste burcht is onze God’ couplet 1 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door familie Bak.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).