adventkalenders

famBak

 

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag gemeentevergadering 19 april 2022
  3. Beleidsplan 2023-2027
  4. Advies Gebouwencommissie d.d. 2 November 2022
  5. Kerkrentmeesters
  6. Diaconie
  7. Zendings- en Evangelisatiecommissie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

NB
De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang NIET via het kerkblad worden verspreid.
De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 4 december (Grote Kerk) en 11 december (Patmoskerk).
De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via bovenstaande agenda