famBak

 

De 50e dag na Pasen, Pinksteren, ‘Spiritus Domini’ (De Geest van de Heer n.a.v. Wijsheid 1 vers 7) om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: 672 ‘Kom laat ons deze dag’ couplet 1, 2, 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest’ couplet 1, 2 en 4.

Leefregels.

Gebed om het licht van de heilige Geest met Lied 671 ‘Nu bidden wij de heilige Geest’.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 37,1-14 (lector).

Antwoordpsalm: 33 vers 1 en 2.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2,1-13 (voorganger).

Halleluja-lied: 686 ‘De Geest des Heren heeft’.

Verkondiging: ‘Klimaatverandering sinds Pinksteren’ n.a.v. Handelingen 2 vers 2.

Lied 632 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 87 vers 1 t/m 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).