famBak

 

Impressie Kerkcafé Marken nr. 5, 8 april 2024

Maandag 8 april was het laatste Kerkcafé van dit seizoen. Een mooie opkomst en
Markertaart!
Dagelijks is er wel klimaatnieuws. Woorden als klimaatangst, eco-depressie,
klimaatontkenners en klimaatactivisten zijn in de Dikke Van Dale opgenomen.
Gesprekken zijn vaak polariserend en gaan gepaard met verdachtmakingen naar de
tegenpartij. Niet echt constructief in gesprek dus. Je zou er moedeloos van kunnen worden.
In de wereld van nu hebben we de mens centraal gesteld en gedragen we onszelf als kroon
op de schepping. Maar is er nog wel een verbinding met de aarde en alles wat daarop leeft?
Zien we de aarde als bezit of juist als geschenk van de Schepper (wie dat dan ook is), en
waar je met liefde, aandacht en zorg mee omgaat?


Het lijkt er op dat er vaak aan symptoombestrijding wordt gedaan, in plaats van de kern van
het probleem, het te veel juist eens aan te pakken.
Wanneer je dan kijkt naar de aarde als samenwerkingspartner, schept dat dus
verplichtingen. Bijvoorbeeld een herbeoordeling van de economie van nu. Misschien moeten
we in plaats van méér misschien juist eens kijken of de economie van het genoeg een
betere samenwerking tussen de aarde en mens oplevert en daarmee een beter evenwicht.
Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, geeft hoop. Elk systeem op aarde streeft naar
evenwicht (homeostase). Wanneer het uit evenwicht raakt ontstaat er chaos. Het mooie van
zo’n chaos-periode is dat kleine veranderingen, zeker wanneer ze worden uitgevoerd door
velen, het complexe systeem kunnen laten ‘kantelen’ naar een nieuw evenwicht. Hij schat in
dat wanneer 25% van een systeem verandert, het kantelpunt is bereikt en de verandering
niet meer te stoppen is.
Dus ga bij jezelf na welke relatie jij met de natuur hebt en wat de aarde van jou nodig heeft.
Verdiep je hierin, en ga een open gesprek aan met anderen. En wanneer nu eens minimaal
25% van de Markers (jong en oud) de handen ineen slaat (waar al veel initiatieven op
Marken zijn), dan kunnen we uit volle borst en met overtuiging zingen:
Marken een kleine plek, ons ‘t liefst op aarde
erfdeel der vaad’ren door strijd en gevaar
nimmer verliest ge voor ons uwe waarde
dat dan de Heere u veilig bewaar

Volgend seizoen Kerkcafé start op 17 oktober. Iedereen is welkom!