famBak

 

De 2e zondag van Trinitatis, ‘Drie-eenheid’ om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 105 vers 3 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’ couplet 1, 2, 4 en 5.

De 10 woorden (Exodus 20,1-17).

Lied 680 ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’ cplt 1 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 6,28-7,6.

Antwoord-psalm: 105 vers 9 en 10.

Verkondiging: ‘Woorden én daden’ n.a.v. Ex. 6,28 en 7,4.

Lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ couplet 1, 3 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).