Advent-Vespers-website-1024x475.png

Let op!: aanvang 16:00uur

We staan op de drempel van een nieuw begin. Zondag is het de eerste zondag van de Advent en dat betekent dat we op weg gaan naar Kerst.
Het moment waarop we terugdenken aande geboorte van Jezus van Nazareth, in wie we God onze Vader in het hart zien.
In deze voorbereidingstijd komen we ook op de zondagmiddagen bij elkaar in de Grote Kerk voor de vespers.

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Lied 438 vers 1, 2 en 4 (God lof! Nu is gekomen)

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 24 vers 1 en 2

Liturgie zondag 21 november 2021

De 10e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 102 vers 8 en 9.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

De 9e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.20211114 Flyer Jeugddienst

Protestantse gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 425 ‘Dit is de dag’ uit de Evangelische Liedbundel (ELB)

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: ‘Give me love’ van George Harrison.

‘One of Us’ van Joan Osborne.