adventkalenders

 

Klik op de afbeelding om alle foto's te bekijken

 

De inzendtermijn van reacties op het profiel van de te beroepen predikant is op 1 december 2018 gesloten.

 

logo pgmProfiel Predikant

24 september 2018 (2 pagina´s)     

Profiel predikant(e) voor de Protestantse Gemeente Marken

logo pgm

 

 De inzendtermijn van reacties op het profiel van de te beroepen predikant is op 1 december 2018 gesloten.

Profiel Protestantse Gemeente Marken

  

De Protestantse Gemeente Marken

De Protestantse Gemeente Marken is in 2011 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Marken en de Gereformeerde Kerk op Marken en maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. De kern Marken is onderdeel van de gemeente Waterland en telt 1.800 bewoners.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Daarom is er de afgelopen tijd hard gewerkt door het colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie om een nieuwe Privacyverklaring voor de Protestantse gemeente Marken op te stellen. Via deze pagina zal de voolledige verklaring beschikbaar komen, zodra de Kerkenraad goedkeuring heeft gegeven.

Privacy

m.m.v:

Urker Mannenkoor Zomerzangavond: Urker Mannenkoor 'Hallelujah'

   Klik op de foto voor de film  
  Klik hier of op de foto om de zomerzangavond npgmaals te kijken en luisteren  

 

 

 

 

 

Klik hier voor de liturgie van de 3e Zomerzangavond 2016

Drs H. Dekker

M.m.v De Voor Anker Band

Thema: Wind in de zeilen

Tentdienst 2016 aan de haven gemist?

Klik hier voor de liturgie