famBak

 

Let op: uitzending via kerkdienstgemist: klik hier om te bekijken

De 2e zondag van de zomer om 10.15 uur in de tent op de haven van Marken.

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Gebed om een gezegende kerkdienst.

Binnenkomst

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Psalm 72 vers 1 en 4.

Bemoediging en groet.

Muziek: ‘Bird on the Wire’ van Leonard Cohen.

Woorden als gids voor het leven (1 Petrus 3,10-12).

Muziek: ‘Why Me Lord’ van Kris Kristofferson.

De 1e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 86 vers 2 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtslied: Psalm 68:7

Welkom en Mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Bijbelse leefregel

Zingen: Lied 868: 1, 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Intochtslied: Psalm 36:2,3 

Welkom en Mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 51:5

Gebed

Schriftlezing Ezechiël 47:1-12 

De 50e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 632 ‘Dit is de dag’ couplet 1 en 3.

Intochtslied: Psalm 146 : 1, 2, 3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

bemoediging en groet

Het grote gebod: Mattheüs 25 : 31 – 46.

De 6e zondag van Pasen, zondag Rogate ‘Vraag!’ om 10.00 uur in de Patmoskerk met de bediening van de Heilige Doop aan Zoë Janneeltje Boneveld in de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 105 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 278 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ couplet 1 (ELB).

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Hemelvaartstdag om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 47 vers 2 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtslied: Lied 1005:1,2,4 NL tekst Zoekend naar licht

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Apostolisch vermaan uit Romeinen 12:1-8
Lied: Lied 642:1,2,3,8 Ik zeg het allen


Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Genesis 11:1-9

D4ezondag van Pasen,zondag Jubilate‘Juich voor God’ (n.a.v. Psalm 66 vers 1-2b) om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering van het Heilige Avondmaal.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 95 vers 1 en 3.

Mededelingen gevolgd door stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’ couplet 1, 4 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament:Numeri 27,12-23 (lector).

Antwoordpsalm: 100 vers 2.

Lezing uit de Brieven:Openbaring 7,9-17 (lector).

Antwoordpsalm: 100 vers 4.

Lezing uit het Evangelie: Johannes10,22-30 (voorganger).

Halleluja-lied: 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’ couplet 1, 2 en 3.

VerkondigingSchapenstage’n.a.v. Johannes 10 vers 22-24.

Lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’ couplet 2 en 4.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

 Zending en zegen

Slotlied: 687 ‘Wij leven van de wind couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Liturgie zondag 1 mei 2022

De 3e zondag van Pasen om 10:00 in de Grote Kerk

Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok

Intrede

Intochtslied: Psalm 98: 3 en 4 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 657: 1, 3 en 4 – Zolang wij ademhalen

20220424 Flyer Jeugddienst

De 2e zondag van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Jaarthema: ‘Van U is de toekomst’.

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 146c vers 1, 4 en 7.