in de Prot. gem. te Marken

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

 

Zondag Jubilate ‘Juich voor God’ n.a.v. Psalm 66 vers 1-2.

De 4e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640c ‘Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde’.

Zondag 2 mei 2021

10.00 uur in de Grote Kerk

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

 

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Afkondigingen

Zondag Misericordia Domini ‘Mededogen van de Heer’ n.a.v. Psalm 33 vers 5b.

De 3e van Pasen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640b ‘Halleluja! De trouw van God vult de aarde’.

Zondag Quasi modo geniti ‘Als pasgeboren kinderen’ n.a.v. 1 Petr. 2 vers 2.

De 2e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Eerste Paasdag, de 1e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang Lied 613 ‘Christus is opgestaan’ in zetting van Maria Suzanna van Woensel Kooy (1875-1934).

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Palmzondag, de 6e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 24 vers 4.

Stil gebed.

De 5e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: 750: 1 en 2.

Zondag Laetare ‘Verheug u’ n.a.v. Jesaja 66 vers 10.

De 4e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, couplet 1 en 3.

Biddag voor gewas en arbeid, om 19.30 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 141 vers 1 en 2.

De 3e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 147 vers 1.