famBak

 

Orde van dienst Grote Kerk Marken, 27 februari 2022, 8e na Epifanie

 

Intochtslied: Bied mij beschutting, God, Psalm 16: 1,2 (Nieuwe Psalmberijming)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Wetslezing/apostolisch vermaan

Lied: Father we love you, NLB 875

Verootmoedigingsgebed

Lied: Zou ik niet van harte zingen, NLB 903: 1,6

Liturgie zondag 20 februari 2022 - KERKDIENST IS VERPLAATST NAAR DE GROTE KERK

de 7e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van het klok.

Intrede

Intochtspsalm: 126 vers 1 en 3.

Liturgie zondag 13 februari 2022

de 6e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van het klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 15 vers 1, 3 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ couplet 1 en 2.

Alles achterlatenIntochtslied: 514c en 67: 1 en 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: 1 Tessalonicenzen 5 vers 24: ‘Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand’.

Lied 802

Gebed om vergeving

Lied 838: 3 en 4

Woorden van leven: Deuteronomium 10, 12 – 21a

Lied 119: 40

de 4e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk, met (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 93 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ couplet 1, 2 en 3.

De 3e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm 24 vers 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 283 vers 1,2 en 3

om 10.00 uur in de Patmoskerk

Voorganger: ds. K.W.de Jong uit Woerden

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede

Lied: Psalm 72: 1 en 2

    Stil gebed, votum en groet

    Tien Woorden (afwisselend Oud- en Nieuwtestamentische bewoordingen)

De 1e zondag van Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 72 vers 1.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

 Nieuwjaarsdag om 10.30 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Orde voor een getijdengebed

 

Stilte

Bemoediging, groet en lofprijzing.
Klein Gloria (Lied 195).

Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 26 december 2021 in de Protestantse Gemeente te Marken

Tweede Kerstdag
Thema: ‘God telt anders’


Voorganger: ds. E.H. Egberts (Rijssen Ov.)

Welkom en mededelingen

Op Oudejaarsdag om 10.30 uur in de Patmoskerk met herdenking overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 46 vers 1 en 2.

Mededelingen voor de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 1005 ‘Christus, wees ons licht’, couplet 1, 2 en 4.

Geloofsbelijdenis.

Lied 470 ‘U Jezus Christus loven wij’, couplet 1, 4 en 5.

Herdenking van de overledenen met vooraf: