famBak

 

De 1e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk. Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.

 

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 281 ‘Zoals een hert dat verlangt naar water’ uit Opwekking (naar Psalm 42).

Startdienst VBW zondag 27augustus 2023

De 10e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk m.m.v. ‘Leonie en Henk’.

Thema Vakantie Bijbel Week 2023: ‘Tel maar mee!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Speciaal collecte-doel

World Vision

www.worldvision.nl

Muzikaal duo

Leonie en Henk

Orgel

Dirk Kes

Voorbereiding op de binnenkomst

Bidden om een goede kerkdienst.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 103c vers 1en 2 (orgel).

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal.

Introductie Vakantie Bijbel Week 2023.

Themalied VBW ‘Tel maar mee!’.

 

Leefregels voor een echt gelukkig leven met Lied 594 ‘Ken je Gods gebod’ uit Weerklank(orgel).

Bidden om de hulp van deHeilige Geest.

De bijbel

Lied 112 ‘Hé luister mee’ uit Opwekking Kids.

Lezen uit de BijbelMatteüs18 vers 21-33(BGT).

Lied 549 ‘Tot zeven maal zeventig maal’ uit Weerklank.

VerkondigingDe tel kwijt?!n.a.v. Matteüs 18 vers 22.

Lied 422 ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ couplet 1 t/m 4 uit de Evangelische Liedbundel (ELB).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door Leonie.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar ‘Webale Yesu’ (Dank U Jezus).

Dankzeggingvoorbede engezongenOnze Vader (Lied 466 uit de ELB).

Opdracht en zegen

Slotlied: 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ couplet 1 en 2 (orgel).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Na de kerkdienst luisteren we naar 'Ik wens jou

Startdienst VBW zondag 27augustus 2023

De 10e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk m.m.v. ‘Leonie en Henk’.

Thema Vakantie Bijbel Week 2023: ‘Tel maar mee!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding op de binnenkomst

Bidden om een goede kerkdienst.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 103c vers 1en 2 (orgel).

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal.

Introductie Vakantie Bijbel Week 2023.

Themalied VBW ‘Tel maar mee!’.

 

Leefregels voor een echt gelukkig leven met Lied 594 ‘Ken je Gods gebod’ uit Weerklank(orgel).

Bidden om de hulp van deHeilige Geest.

De bijbel

Lied 112 ‘Hé luister mee’ uit Opwekking Kids.

Lezen uit de BijbelMatteüs18 vers 21-33(BGT).

Lied 549 ‘Tot zeven maal zeventig maal’ uit Weerklank.

VerkondigingDe tel kwijt?!n.a.v. Matteüs 18 vers 22.

Lied 422 ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ couplet 1 t/m 4 uit de Evangelische Liedbundel (ELB).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door Leonie.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar ‘Webale Yesu’ (Dank U Jezus).

Dankzeggingvoorbede engezongenOnze Vader (Lied 466 uit de ELB).

 Opdracht en zegen

Slotlied: 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ couplet 1 en 2 (orgel).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Na de kerkdienst luisteren we naar 'Ik wens jou

 

 

 

Orde van dienst: zondag 13 augustus 2023 op Marken
Voorganger ds. T.H. Hibma uit Monnikendam
Intochtslied 283
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
Stil gebed
Votum en groet
Kyriëgebed
Glorialied 146c :1,4

Huidige Orgel

oude orgel

 

Het orgel in de Grote Kerk op Marken is in 1972 gebouwd door Gebroeders van Vulpen uit Utrecht; orgelbouwers van hoog aanzien met een jarenlange reputatie (huidige naam: Elbertse & Van Vulpen Orgelmakers te Utrecht).

Dit orgel verving een pijporgel  uit Barendrecht dat daar in 1912 was gebouwd door A. Standaart uit Schiedam. In 1926 werd dat orgel verplaatst naar de Hervormde Kerk op Marken.

Vóór 1926 werd de Hervormde gemeente op Marken begeleid door een harmonium en nog eerder werd de gemeentezang ingezet door de voorzanger staande achter ‘het bordje’.

Van het front van het in 1972 nog aanwezige orgel werden de drie kappen met snijwerk, de stijlen (met vleugelstukken) en de onderste frontlijst met consoles overgenomen ten behoeve van de hoofdwerkkas. In deze stijl werd een rugwerkkas bijgemaakt.

Het snijwerk aan de rugwerkkas, alsmede het snijwerk aan de tussenvelden van de hoofdwerkkas en de wangen met vismotieven aan de consoles van de hoofdwerkkas werd ontworpen door de Zwitserse beeldhouwer Jeanot Bürgi en in de werkplaatsen van de orgelmakers vervaardigd.

 jan jongepierJeanot Burgie

 

 Jan Jongepier (1941-2011)                                                                   Jeanot Bürgi (1939-2011)                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De orgelkassen van hoofdwerk en rugwerk werden in tinten zachtgroen geschilderd, de balustrade in mosgroen. De pedaalkas, die achter het orgel in de lambrisering van de kerkmuur werd geplaatst, werd overeenkomstig deze muur wit geschilderd.
De vormgeving van de klaviatuuromlijsting, hakstukken en registerknoppen gebeurde in overeenstemming met de stijl waarin de orgelkassen werden ontworpen.
Ook in de dispositie valt een duidelijke oriëntatie op historische voorbeelden te bespeuren, hetgeen een afwijking van veel gebruikte dispositiepatronen betekende. Het orgel heeft een klanksoort die echt ‘grond heeft’ en niet (zoals in de jaren ‘70 nog wel gebruikelijk) neo-barok.

Het pijpwerk op de manualen is geheel van metaal vervaardigd.

De beide tongwerken met houten koppen, geplaatst in stevelblok.
Op het pedaal is de subbas van hout.

Voor de octaaf 8 voet werden de frontpijpen van het voormalige orgel gebruikt.

 

Adviseur bij de bouw van het orgel was de Zaandammer Jan Jongepier, die het instrument op 26 maart 1972 inspeelde. Als orgeldeskundige adviseerde Jongepier bij menige orgelrestauratie.

Technische gegevens:

Aantal registers per werk:

 

- Hoofdwerk

 

7

- Rugwerk

 

7

- Pedaal

 

2

Totaal aantal stemmen

 

16

Toetstractuur

 

Mechanisch

 Registertractuur

 

Mechanisch

 Windlade(n)

 

Sleepladen

     

 

Dispositie:

  • Hoofdwerk: (C-g'''): Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Quint 2 2/3', Octaaf 2', Mixtuur IV sterk, Trompet 8'.
  • Rugwerk: (C-g'''): Gedekt 8', Prestant 4', Roerfluit 4', Gedekte Quint 2 2/3', Octaaf 2', Sesquialter II sterk, Vox Humana 8', Tremulant.
  • Pedaal: (C-f'): Subbas 16', Octaaf 8'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk - Rugwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Rugwerk.

Het orgel wordt wekelijks afwisselend bespeeld door vier verschillende organisten:

 

  • Dirk Kes
  • Hans Jütte
  • Pieter Kaars
  • Sebastian van der Pluijm

Marken – Patmoskerk 30 april 2023             10.00 uur

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 146: 1, 3 – Zing mijn ziel

Stil gebed - Bemoediging en groet


Lied 146: 4, 5  - Aan wie hongert

Vespers in de stille week in 2023

Uit liefde voor jou … de minste willen wezen.

 

Stille Zaterdag 8 april 2023

om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken

Liturg: Sijtje Stoker

Jannetje Appel

Organist: Sebastian van der Pluijm

Vespers in de stille week in 2023

Uit liefde voor jou … de minste willen wezen.

 

Goede Vrijdag

7 april 2023

om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken

Voorganger: ds. H. Z. Klink

Ouderling van dienst: Elsa Vermeer

Organist: Dirk Kes

Vespers in de stille week in 2023

Uit liefde voor jou … de minste willen wezen.

Witte Donderdag 6 april 2023 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken

Voorganger: ds. H.Z. Klink

Ouderling van dienst: Marie Zeeman-Appel

Organist: Hans Jütte

Logo pgm blauw1

Samenvatting Beleidsplan 2023-2027


Wij geloven met hart en ziel in de liefde van God,
onze Schepper en Vader. Zijn liefde spreekt het meest tot ons hart in het leven van Jezus zijn Zoon.

Graag willen we leven en groeien in die liefde. In het vertrouwen op de Here God.
En in de levende hoop op Zijn nieuwe wereld.
Soms beleven we daar iets van in de christelijke gemeenschap rond Bijbel, Doop en Avondmaal.
De Heilige Geest vuurt ons aan
om er voor alle mensen op Marken te zijn.

Subcategorieën