famBak

 

De 1e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 42 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ couplet 1, 3 en 5.

Orgel

Hans Jütte

Muziek

Rowland Napjus

Tess Zondervan

Jacob Zwiers

 
aantafel kleur

De 13e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland:‘Aan tafel!’.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Voor de kerkdienst: ‘Landslide’ van Fleetwood Mac

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

  • Muziek:
    ‘Heart of Gold’ van ‘Neil Young’ 
    ‘The Times They are A-Changin’ van ‘Bob Dylan’
    ‘Er komen andere tijden’ van Boudewijn de Groot.

 

Liturgie, 4 september 2022, Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, 

1156 AK Marken om 10.00 uur

Schriftlezing: Ruth:2:1-13

------------------------------------------------------------------------

Intochtspsalm: 89:1,3

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 89:6,8

Wetslezing

Zingen: Psalm 19:3,5

,

De 11e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk met de bediening van de Heilige Doop aan Jeske Jacky Kes in het midden van de Protestantse Gemeente op Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 139 vers 1 en 8.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 278 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ uit de ELB

terwijl de dopeling wordt binnengebracht.

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Startdienst VBW zondag 21augustus 2022

De 10e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerkm.m.v. een gelegenheidsband.

Thema Vakantie Bijbel Week 2022: ‘Alles Andersom’ 

 

 

 

 

Voorbereiding op de binnenkomst

Bidden om een goede kerkdienst en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Psalm 139b vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 91 ‘Jezus houdt van alle kleine kinderenuit Opwekking.

Introductie Vakantie Bijbel Week 2022.

Liturgiezondag14augustus2022

De 9e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 7.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Intochtslied:               Psalm 82: 1, 3 

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen:                     Lied 657: 1

Woord van genade

Zingen:                     Lied 657: 2

Intochtslied: 679

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Tien Woorden

Zingen: Psalm 139 : 1 en 14

Intochtslied: J. de Heer 57 vers 1 en 3 (Er komen stromen van zegen)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 119 vers 1

Wetslezing  uit Exodus 20

Psalm 119 vers 2

Gebed

    Vertrek van de kinderen naar hun samenkomst

Schriftlezing 1: Handelingen 6:11 -- 7:1

Lied 213 vers 1 (Morgenglans der eeuwigheid)

Schriftlezing 2: Handelingen 7: 44-50

Lied 213 vers 2 en 3

Verkondiging

Tekst Handelingen 7: 46b: David heeft gevraagd een woonstede te mogen bouwen voor het huis van Jacob

Liturgie zondag 17 juli 2022 Grote kerk

Thema: Genodigde in de tent van God!

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm 19 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 869 vers 1

Liturgie zondag 10 juli 2022

De 4e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 6.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Lied 314 ‘Here Jezus, om uw woord’ couplet 1 en 3.

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 3 juli 2022 - Prop. drs. J. Mulder

Intochtslied: Lied 675 : 1 en 2 (Geest van hierboven)

Welkom en Mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum

Lied 677 : 1, 2 en 3 (Geest uit de hemel neergedaald)