adventkalenders

famBak

 

naar kerkdiensten met bezoekers 


Basisregels voor iedereen:

De kerkdiensten van de Protestantse gemeente Marken zijn terug te zien via Kerkdienst Gemist

                                         

Zondag 12 april 2020 - Eerste Paasdag

Vandaag hebben we twee collectedoelen: Diaconie en Kerk.

Via onderstaande QR-code en/of link kunt u uw collectebijdrage geven, welke u anders tijdens de kerkdienst in de collectezakken zou doen.

De opbrengst van de collecte zal 50/50 verdeeld worden tussen de Diaconie en de Kerk.

Maatregelen in verband met het coronavirus

Donderdag 12 maart jongstleden, kwam de overheid met een groot aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken overlegde wat dit voor onze gemeente betekent en heeft ervoor gekozen om:

alle kerkdiensten tot 1 april 2020 niet door te laten gaan.

Inmiddels is besloten om ook de clubs en zondagsschool per direct niet meer door te laten gaan.

Andere kerkelijke bijeenkomsten, met een kleiner aantal deelnemers, kunnen vooralsnog plaatsvinden zoals, kringen en catechese, evenals de wijkavonden. Neem daarbij het volgende advies in acht:

Kom als uw conditie dat toelaat en volg daarbij de richtlijnen van het RIVM: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Dit geldt ook voor kwetsbare personen zoals ouderen en mensen met verminderde weerstand;

Dit advies zullen wij ook in ogenschouw nemen bij het pastoraal bezoeken van kwetsbare zieken en ouderen.

De situatie kan met de dag veranderen. We baseren ons op de adviezen van de overheid, het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland. Volg de berichtgeving via www.protestantsmarken.nl of www.markernieuws.com en sociale media zoals Facebook.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken

Cees Visser

Voorzitter

 

Klik op de afbeelding om alle foto's te bekijken

 

De inzendtermijn van reacties op het profiel van de te beroepen predikant is op 1 december 2018 gesloten.

logo pgm

 

 De inzendtermijn van reacties op het profiel van de te beroepen predikant is op 1 december 2018 gesloten.

Profiel Protestantse Gemeente Marken

  

De Protestantse Gemeente Marken

De Protestantse Gemeente Marken is in 2011 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Marken en de Gereformeerde Kerk op Marken en maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. De kern Marken is onderdeel van de gemeente Waterland en telt 1.800 bewoners.

Subcategorieƫn