famBak

 

Orde van dienst 2e Paasdag 18 april 2022

Intochtslied: Lied 118: 1+9 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Wetslezing Exodus 20

Liturgie zondag 17 april 2022

Eerste Paasdag, de 1e zondag van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Muziek als voorbereiding op de kerkdienst ‘Jezus, unser Trost und Leben’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Maandag 11 april 2022 om 20.00 uur in de Grote Kerk

Liturg: Martijn Springer.

Organist: Hans Jütte.

Orgelspel

Luiden van de klok

Openingsvers: (staande en in beurtspraak)

Liturg:   Heer, open mijn lippen

Allen:    Mijn mond zal zingen van Uw eer

Liturg:   God, kom mij te hulp

Allen:    Heer, haast U mij te helpen. Amen.

Schriftlezing O.T: Psalm 78: 1 t/m 6

Zingen: Psalm 78 vers 1 en 2

Evangelielezing: Lucas 9: 28 t/m 36

Stiltemoment, gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 556 alle verzen

Gebeden. Iedere voorbede wordt afgesloten met de acclamatie: lied 367e

Slotlied: Lied 547: 1, 2 en 3

Zegenbede: (staande)

Liturg:   De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus

Allen:    Lied 431b

 

Dinsdag 12 april 2022 om 20.00 uur in de Grote Kerk

Liturg: Neeltje Boneveld.

Organist: Sebastian van der Pluijm.

Orgelspel

Luiden van de klok

Openingsvers: (staande en in beurtspraak)

Liturg:   Heer, open mijn lippen

Allen:    Mijn mond zal zingen van Uw eer

Liturg:   God, kom mij te hulp

Allen:    Heer, haast U mij te helpen. Amen.

Schriftlezing O.T: Psalm 78: 4 t/m 8

Zingen: Psalm 78: 1 en 13

Evangelielezing: Lucas 13: 22 t/m 35

Stiltemoment, gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 552: 1, 2 en 3

Gebeden. Iedere voorbede wordt afgesloten met de acclamatie: lied 367e

Slotlied: Lied 547: 1, 3 en 4

Zegenbede: (staande)

Liturg:   De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus

Allen:    Lied 431b

 

Woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur in de Grote Kerk

Liturg: Tamar Kes.

Organist: Sebastian van der Pluijm.

Orgelspel

Luiden van de klok

Openingsvers: (staande en in beurtspraak)

Liturg:   Heer, open mijn lippen

Allen:    Mijn mond zal zingen van Uw eer

Liturg:   God, kom mij te hulp

Allen:    Heer, haast U mij te helpen. Amen.

Schriftlezing O.T: Psalm 78: 12 t/m 16

Zingen: Psalm 78: 1 en 25

Evangelielezing: Lucas 18: 31 t/m 43

Stiltemoment, gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied: 561: 1, 4 en 5

Gebeden. Iedere voorbede wordt afgesloten met de acclamatie: lied 367e

Slotlied: Lied 547: 4, 5 en 6

Zegenbede: (staande)

Liturg:   De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus

Allen:    Lied 431b

 

Donderdag 14 april 2022 “Witte Donderdag” om 20.00 uur in de Grote Kerk

Voorganger: ds. H.Z. Klink.

Ouderling van dienst: Elsa Vermeer.

Diaken van dienst: Aagtje van Riel.

Organist: Sebastian van der Pluijm.

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging en groet (staande en in beurtspraak)

Liturgie zondag 10 april 2022

De 6e zondag van de 40 dagen, Palmarum (Palmzondag) om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 122 vers 1 en 2.

        Intochtslied: Psalm 89 vers 1

        Stil gebed

        Votum en groet

        Psalm 100 vers 2 en 3

        Wet des Heren

        Lied 538 vers 1 (Een mens te zijn op aarde)

Jeugddienst zondag 27 maart 2022

De 4e zondag, Laetare, van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ couplet 1 t/m 5 (onder begeleiding van leerlingenorkest).

Liturgie zondag 20 maart 2022 3e zondag van de veertigdagentijd.

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm 117

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 55 vers 1

Orde van dienst Grote Kerk Marken, 13 maart 2022

2e zondag van de 40 dagentijd

 

Intochtslied: Psalm 103c: 1 en 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Leefregel uit Jacobus 1: 14 - 22

Lied: Psalm 103c: 3

Liturgie woensdag 9 maart 2022

Biddag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van het klok.

Intrede

Intochtspsalm: 49 vers 1, 2 en 5.

Bankrekeningnummer NL75 RBRB 08 41 37 78 47 opengesteld
Door de storm is naast de verwoesting van het dak van de Patmoskerk ook ernstige schade
aangericht aan de jeugdzaal, de crèche, de redactieruimte van het kerkblad, de hal en de
keuken, de toiletten en de consistorie.
Vorige week woensdag is alvast een noodlaag op het dak aangebracht.
Met man en macht werken we nu aan het weer toonbaar maken van alles.
Tot die tijd is de Patmoskerk buiten gebruik en zoeken we oplossingen in Het Gebouw, de
Grote Kerk en de Zonnewijzer.
Gelukkig zijn we verzekerd tegen stormschade, maar de verzekering dekt lang niet alles.
Wilt u een financiële bijdrage leveren aan het herstel van de Patmoskerk?
Rekeningnummer NL75 RBRB 08 41 37 78 47 is hiervoor opengesteld.
Vermeld bij uw bijdrage a.u.b. Stormschade.
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Intochtslied Psalm 122 vers 1 en 2

Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Stil gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Psalm 25 vers 8 en 10

Opgang

Consistoriegebed

Het luiden van de klok

 

Intrede

Intochtspsalm 49 vers 1, 2 en 5

Mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Na een aantal dagen storm en regen liggen er helaas plassen water in de hal en zaaltjes van de Patmoskerk nadat het dak er vrijdag afgewaaid was. Gelukkig is het vandaag stralend weer en is installatiebedrijf Zeeman Marken samen met Bouwbedrijf Arnold Uithuisje met 7 man sterk begonnen aan het weer waterdicht maken van de Patmoskerk.