famBak

 

Kerst Puer natus est’ (‘Het Kind is geboren’) 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang: ‘Hoe helder staat de morgenster’ en het ‘Gloria’ uit het Weihnachts oratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm 98 vers 1 en 3.

Mededelingen voor de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Een van de kinderen hangt een ster in de kerstboom.

De 4e zondag van de Advent, ‘Dauwt, hemelen’ (Rorate coeli) om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 19 vers 1 en 2.

Bemoediging en groet.

Aansteken adventskaars.

Patmoskerk

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede

Introïtus Psalm 85:1 en 4

PGM / College van Kerkrentmeesters

Onderwerp: Herzien gebruiksplan voor kerkdiensten op Marken (4 pagina’s)               

Datum: 2 februari 2022

Aan: de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken

CC: Kosters en Kerkrentmeesters

Van: de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Gebruiksplan

De Protestantse Gemeente Marken wil het coronavirus beslist niet verder verspreiden, maar wel het gemeenteleven gaande houden. Er is een manier gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. Natuurlijk houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid, het RIVM , de PKN  en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden van elkaar. De Grote Kerk en de Patmoskerk zijn daarop ingericht en hebben een gebruiksplan. Vooralsnog worden mensen met coronagerelateerde klachten gevraagd om thuis te blijven. Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen, niet-gevaccineerden en bij mensen boven de 70 jaar.

De 2e zondag van de Advent ‘U volk van Sion’ (Populus Sion) om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 130 vers 3 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Aansteken adventskaars.

Advent-Vespers-website-1024x475.png

Let op!: aanvang 16:00uur

We staan op de drempel van een nieuw begin. Zondag is het de eerste zondag van de Advent en dat betekent dat we op weg gaan naar Kerst.
Het moment waarop we terugdenken aande geboorte van Jezus van Nazareth, in wie we God onze Vader in het hart zien.
In deze voorbereidingstijd komen we ook op de zondagmiddagen bij elkaar in de Grote Kerk voor de vespers.

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Lied 438 vers 1, 2 en 4 (God lof! Nu is gekomen)

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 24 vers 1 en 2

Liturgie zondag 21 november 2021

De 10e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 102 vers 8 en 9.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

De 9e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.20211114 Flyer Jeugddienst

Protestantse gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 425 ‘Dit is de dag’ uit de Evangelische Liedbundel (ELB)

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: ‘Give me love’ van George Harrison.

‘One of Us’ van Joan Osborne.

De 8e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm 27: 1 en 3 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Orde van dienst zondag 31 oktober 2021 10:00 uur Patmoskerk

Intochtslied : Psalm 100:2,3,4

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Apostolische opdracht ( Rom 12:9-21)

Zingen Lied 823:2,4,5

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Dankdag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 65 vers 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 245 ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’, couplet 1.

 

De 6e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 17 vers 2 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’, couplet 1 en 2.