De 11e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 17 vers 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 17 vers 2.

Klein Gloria (Lied 195).

Maandagochtend was het dan zover: de 1e dag van de Vakantie Bijbel Week 2021. Ondanks de donkere wolken boven Marken kwamen er toch 70 kinderen naar de Patmoskerk. Al snel was het een gezellige drukte in de hal, en zaten alle kinderen te kleuren en te kletsen. Even na 10 uur was het tijd om de kerkzaal in te gaan. Na het zingen van een liedje werd iedereen van harte welkom geheten door dominee Klink. Hij heeft ook met ons gebeden of God er ook bij wilde zijn tijdens deze dagen. Daarna was het weer tijd om te zingen, en vervolgens om naar het verhaal van vandaag te luisteren.
Het verhaal ging vandaag over een farao die bang was voor baby’s. Daarom bedacht hij een boos plan om alle baby’s van de familie Israël in de Nijl te laten gooien. Gelukkig bedacht de moeder van één van die baby’s een mooi plan, en werd haar baby uit het water gered door een prinses. Zijn naam? Mozes, en dat betekent ‘uit het water gered’ hebben we vandaag geleerd.
Om de geboorte van Mozes te vieren was er daarna voor alle kinderen een cakeje met blauwe muisjes en limonade. De oudste kinderen gingen vervolgens buiten aan de slag met een bouwopdracht onder leiding van een aantal ervaren mannen. Wat ze maken? Ga dinsdag of woensdag maar eens kijken bij de Patmoskerk!
De jongere kinderen gingen buiten spellen met water doen en binnen knutselen. Ze maakten een mandje, net als de moeder van Mozes deed. Helaas begon het te regenen en konden we geen buiten spellen meer doen. Ook de kinderen en mannen die buiten aan het bouwen waren kwamen in de kerk schuilen voor de regen. Dit was niet helemaal hoe we ons het thema ‘Duik erin’ hadden voorgesteld. Maar gelukkig kun je in de kerkzaal ook spellen doen!
Aan het eind van de ochtend hebben we nog een keer met elkaar het themalied ‘Duik erin’ gezongen, en natuurlijk onze Vakantie Bijbel Week ‘klassieker’: “Zit je deur nog op slot?”. Vrolijk gingen alle kinderen weer naar huis, tot morgen!
 
Maandag

Liturgie zondag 22 augustus 2021

De 10e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 1 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 1 vers 2 en 3.

Klein Gloria (Lied 195).

De 9e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk m.m.v. de band Lighthouse.

Thema Vakantie Bijbel Week 2021: ‘Duik erin!’

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding

Bidden om een goede kerkdienst en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Orgel: Psalm 100 vers 1, 2 en 4.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Band: Lied 640 ‘Ik hef mijn ogen op’ (Opwekking).

Introductie Vakantie Bijbel Week 2021.

Leefregels voor een echt gelukkig leven uit Matteüs 5 vers 3-12 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Eline Gerritsen en Aniek Sluys.

Liturgie zondag 8 augustus 2021

De 8e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 16 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 16 vers 3.

Orde van dienstzondag 1 augustus 2021:

IntochtspsalmPsalm 6837

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied754: 1, 3

Gebed om de opening van het Woord

Orde van dienstzondag 25juli2021:

IntochtspsalmPsalm 89: 1, 4, 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied272

Gebed om de opening van het Woord

Liturgie 18 juli 2021, 10.00 uur Marken, Hoogkamplaan 1

Schriftlezing: Ruth 1:1-6  

---------------------------------------------------------------------------------------

Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Wetslezing

Intochtslied: Lied 62: 1 en 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matteüs 11 vers 28 ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’

Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Liturgie zondag 4 juli 2021

De 3e zondag van de zomer om 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 42 vers 1 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’, couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen (alleen in de Patmoskerk).

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Lied 146a vers 1

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Psalm 67 vers 1