famBak

 

Protestantse Gemeente Marken         16 augustus 2020 10.00 uur

Welkom en Mededelingen

intredelied 67: 1

Stil gebed - bemoediging en groet

Protestantse Gemeente Marken         23 augustus 2020 10.00 uur

 

Psalm 149: 1

Welkom en mededelingen

Stil Gebed – Bemoediging – Groet

Psalm 149: 2

3e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 17 vers 2 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Orde van dienst Patmoskerk zondag 12 juli 2020:

Intochtspsalm Psalm 84: 1    muziek

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Liturgie 19 juli 2020, 10.00 uur, Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken:

Intochtslied Lied 314:1,2,3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Liturgie zondag 26 juli 2020

6e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 95 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Liturgie zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur, in de Grote Kerk.

 

Intochtspsalm: Psalm 136: 1, 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

1e zondag van de zomer om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 96 vers 1 en 3.

naar kerkdiensten met bezoekers 


Basisregels voor iedereen:

1e zondag na Trinitatis (Drie-eenheid),10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 43 vers 3.

Zondag ‘Trinitatis’ (Drie-eenheid) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 8 vers 1 en 3.