famBak

 

De 5e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 9 vers 1, 5 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’, couplet 1 t/m 3.

 

!!!     De liturgie voor deze dienst is nog niet bekend      !!!

Liturgiezondag10oktober2021

De 4e zondag van de herfstom 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 43 vers 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 43 vers 4 en 5.

Klein Gloria (Lied 195).

Gebed om het lichtvan de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

An 

De 3e zondag van de herfst om 10.00 uur, in de Patmoskerk, bediening van de Heilige Doop. aan Lynn Loïs Sier. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 139 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Moment voor de kinderen.

Lied 278 ‘Laat de kindren tot mij komen’ ELB. (Dopeling binnen)

Doopformulier:

Liturgie zondag 26 september 2021

De tweede zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opening

Orgelspel en klokgelui

Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1, 2 en 3

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Psalm 122 vers 1 en 2

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 33 vers 1 en 2

Voorganger: ds. Suzan ten Heuw
Organist: Dirk
Ouderling: Anneke
Diaken: Piet

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Welkom en mededelingen

Zang: Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1, 2 en 3

Stiltemoment

Bemoediging en groet

Kyrie en gloria

Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor couplet 1, 2, 3 en 4

 


Protestantse Gemeente MarkenPersbericht nieuwe cursus christelijk geloof in gewone taal

Auteur: drs. H.Z. Klink

Datum:9 september 2021

Gewijzigd:                 

 

Nieuwe cursus: Leren geloven vandaag?

In oktober start de Protestantse Gemeente Marken een nieuwe cursus: christelijk geloof in gewone taal. Deze nieuwe korte cursus heet: "Leren geloven vandaag?". We willen proberen om in negen avonden het christelijk geloof uit te leggen in gewone taal. Want geloven vandaag is anders dan vroeger. Toen werden op school bijbelverhalen verteld. En in de kerk kregen jongeren uitgelegd wat geloven inhoudt en wat dat betekent voor het dagelijkse leven. Dat was mooi en goed. Veel jonge mensen durfden het vervolgens aan om ook zelf te gaan geloven en ze spraken dat dan openlijk uit in de kerk. Vandaag de dag is dat anders. Je spreekt je niet zomaar meer hardop uit over je geloof. Waarom? Soms omdat je niet meer precies weet wat geloven precies inhoudt en betekent. Geloven lijkt iets van gisteren te zijn geworden en niet meer iets van vandaag. En daar willen we graag iets in betekenen door deze nieuwe cursus te beginnen. Wie meer wil weten over de opzet en het programma is van harte welkom op de introductieavond op donderdag 7 oktober om 20.00 uur in gebouw Hoogh. E-mailen of bellen mag ook en dat kan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-21564286.

 Affiche Geloven vandaag 20210826

   omega
                     

Orgel

Hans Jütte

Line-up band

Niels Kaars

Tess Zondervan

Maikel Schipper

Nick Springer

                               

De 13 e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Thema: ‘Van U is de toekomst’. Protestantse Gemeente Marken.
Voorbereiding op de binnenkomst
Consistoriegebed en luiden van de klok.
Binnenkomst
Psalm 136 vers 1, 3, 12 en 13.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 420 ‘Als je bidt zal Hij je geven’ uit de Evangelische
Liedbundel (ELB).
Muziek: "Don't Think Twice It's Alright" van Bob Dylan.
Leefregels: Lukas 12,27-32 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT)
door Jelte Schipper.
Muziek: ‘You Say’ van Lauren Daigle.
‘Sweet Child O’ Mine’ van Guns N’ Roses.
Bidden om de hulp van de Heilige Geest.
De bijbel
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 33,7-11 (BGT) door
Pepijn Kes.
Psalm 84 vers 1 en 3.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 11,1-13 (BGT) door
Kenneth Zeeman.
Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’, couplet 1, 2, 4 en 6.
Verkondiging: ‘Laat je niet kennen!’ n.a.v. Lukas 11 vers 8.
Muziek op het orgel: Air van Jean Baptiste Loeillet (1680-1730)

De 12e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk, bediening van de Heilige Doop aan Bas Julian Wilke en Aniek Julia Teerhuis. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lied 642 ‘De rivier’ (uit Opwekking) door Dominic Zeeman.

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. doop en peetouders)

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’, couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Lied 348 couplet vers 6 en 7.

De 11e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 17 vers 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 17 vers 2.

Klein Gloria (Lied 195).

Maandagochtend was het dan zover: de 1e dag van de Vakantie Bijbel Week 2021. Ondanks de donkere wolken boven Marken kwamen er toch 70 kinderen naar de Patmoskerk. Al snel was het een gezellige drukte in de hal, en zaten alle kinderen te kleuren en te kletsen. Even na 10 uur was het tijd om de kerkzaal in te gaan. Na het zingen van een liedje werd iedereen van harte welkom geheten door dominee Klink. Hij heeft ook met ons gebeden of God er ook bij wilde zijn tijdens deze dagen. Daarna was het weer tijd om te zingen, en vervolgens om naar het verhaal van vandaag te luisteren.
Het verhaal ging vandaag over een farao die bang was voor baby’s. Daarom bedacht hij een boos plan om alle baby’s van de familie Israël in de Nijl te laten gooien. Gelukkig bedacht de moeder van één van die baby’s een mooi plan, en werd haar baby uit het water gered door een prinses. Zijn naam? Mozes, en dat betekent ‘uit het water gered’ hebben we vandaag geleerd.
Om de geboorte van Mozes te vieren was er daarna voor alle kinderen een cakeje met blauwe muisjes en limonade. De oudste kinderen gingen vervolgens buiten aan de slag met een bouwopdracht onder leiding van een aantal ervaren mannen. Wat ze maken? Ga dinsdag of woensdag maar eens kijken bij de Patmoskerk!
De jongere kinderen gingen buiten spellen met water doen en binnen knutselen. Ze maakten een mandje, net als de moeder van Mozes deed. Helaas begon het te regenen en konden we geen buiten spellen meer doen. Ook de kinderen en mannen die buiten aan het bouwen waren kwamen in de kerk schuilen voor de regen. Dit was niet helemaal hoe we ons het thema ‘Duik erin’ hadden voorgesteld. Maar gelukkig kun je in de kerkzaal ook spellen doen!
Aan het eind van de ochtend hebben we nog een keer met elkaar het themalied ‘Duik erin’ gezongen, en natuurlijk onze Vakantie Bijbel Week ‘klassieker’: “Zit je deur nog op slot?”. Vrolijk gingen alle kinderen weer naar huis, tot morgen!
 
Maandag

Liturgie zondag 22 augustus 2021

De 10e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 1 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 1 vers 2 en 3.

Klein Gloria (Lied 195).