3e zondag van de herfst om 10.00 uur, in de Patmoskerk, met medewerking ‘The Gospeltrain’. Jaarthema: ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. Protestantse Gemeente te Marken.

The Gospeltrain:        Anthem ’84’ geschreven door Kris Kristofferson (1936-); ‘With God On Our Side’ van Bob Dylan (1941-); ‘Seven Spanish Angels’ van Ray Charles (1930-2004)

‘Reminds Me Of You’ geschreven door Sir Ivan (Van) Morrison (1945-).

Voorbereiding

Consistoriegebed en Luiden van de klok.

Binnenkomst

Muziek: Lied 868 ‘Lof zij de Heer’ 1 - 3.

 

Liturgie zondag 27 september 2020 te Marken

Intochtslied: Lied 632: 1 en 3

Welkom

Stil gebed

Bemoediging

Bij de dienst

1e zondag van de herfst, bevestiging van ouderling met bepaalde opdracht, om 10.00 uur, in de Patmoskerk. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 4.

Stil gebed.

13e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 67 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

 

Intrede

Psalm 67 vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Locatie: Patmoskerk op Marken.

Intochtslied:                                       Lied 86: 1

Welkom + mededelingen

Stil gebed Votum groet

Liturgie voor zondag 9 augustus 2020 Patmoskerk

Ps 139: 1, 6

Stil gebed

Protestantse Gemeente Marken         16 augustus 2020 10.00 uur

Welkom en Mededelingen

intredelied 67: 1

Stil gebed - bemoediging en groet

Protestantse Gemeente Marken         23 augustus 2020 10.00 uur

 

Psalm 149: 1

Welkom en mededelingen

Stil Gebed – Bemoediging – Groet

Psalm 149: 2

3e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 17 vers 2 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Orde van dienst Patmoskerk zondag 12 juli 2020:

Intochtspsalm Psalm 84: 1    muziek

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Liturgie 19 juli 2020, 10.00 uur, Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken:

Intochtslied Lied 314:1,2,3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet